Zasady prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2023 roku.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu zasad ochrony prywatności stosowanych przez spółkę Versuni Netherlands B.V. (Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Holandia) oraz jej oddziały i filie, zwane dalej „Versuni”, „nasz”, „my” lub „nas”.

Versuni wprowadza na rynek portfel ikonicznych marek: Philips, Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L'OR Barista i Senseo.

Wstęp

Versuni docenia zainteresowanie, jakie użytkownicy okazali naszej firmie, produktom i usługom poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej lub innych kanałów komunikacyjnych, w tym między innymi naszych aplikacji, stron i/lub kanałów mediów społecznościowych i blogów.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych, które możemy zbierać lub przetwarzać podczas interakcji z Versuni. Użytkownicy mogą wchodzić z nami w interakcje za pośrednictwem naszych stron internetowych, poprzez zakup naszych produktów i korzystanie z naszych usług, poprzez komunikację marketingową oraz poprzez nasze wsparcie klienta.

Aby stworzyć globalne podejście do ochrony Danych osobowych i umożliwić wewnętrzne przekazywanie danych między spółkami naszej grupy na całym świecie, firma Versuni przyjęła Politykę prywatności Versuni i zawarła wewnątrzgrupową umowę o udostępnianiu danych, zgodną z europejskimi standardowymi klauzulami umownymi tam, gdzie jest to wymagane. Europejskie rozporządzenie o ochronie prywatności (RODO) służy jako podstawa naszej polityki prywatności i praktyk ochrony prywatności.

Użytkownicy okazali nam swoje zaufanie poprzez interakcję z firmą Versuni i cenimy to zaufanie. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników przez cały czas. 

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?

Używając terminu dane osobowe, mamy na myśli informacje, które odnoszą się do użytkowników i pozwalają nam ich zidentyfikować albo bezpośrednio, albo w połączeniu z innymi informacjami, które możemy posiadać.

Dane konta

Gdy użytkownik zdecyduje się założyć u nas konto, możemy gromadzić następujące dane osobowe:

 • Imię (opcjonalnie)
 • Nazwisko (opcjonalnie)
 • Nazwa profilu (opcjonalnie)
 • Adres e-mail
 • Adres domowy, miasto i kod pocztowy (opcjonalnie)
 • Numer telefonu komórkowego (w zależności od kraju)
 • Dane konta w mediach społecznościowych (w przypadku utworzenia konta poprzez konto w mediach społecznościowych otrzymujemy dane użytkowników od dostawcy mediów społecznościowych)
 • Twój kraj i język
 • Data urodzenia (opcjonalnie)

Możemy wykorzystać te dane osobowe do komunikacji z użytkownikiem i jego identyfikacji oraz danych, które posiadamy na temat użytkownika w naszych bazach danych. Za pomocą konta będzie można zarządzać preferencjami marketingowymi użytkownika.

Użytkownik może korzystać z konta, aby zarejestrować u nas swoje produkty w celu uzyskania (rozszerzonej) gwarancji i/lub korzystać z naszych aplikacji mobilnych, kupować nasze produkty i usługi oraz konsultować historię zamówień. Użytkownik może również zarządzać swoimi subskrypcjami za pomocą konta i/lub uczestniczyć w naszych testach lub promocjach, lub przekazywać nam swoje opinie. W przypadku korzystania z naszych aplikacji użytkownik może wybrać swoje urządzenia i zaznaczyć swoje zainteresowanie zawartością aplikacji za pomocą konta.

Użytkownik ma kontrolę nad tym, jakie dane udostępnia nam podczas tworzenia konta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto po zalogowaniu się i wybraniu w ustawieniach opcji „Usuń moje konto”.

Uważamy, że przetwarzanie danych dotyczących konta użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

Dane dotyczące zakupu i rejestracji

Gdy użytkownik dokonuje zakupu produktów/usług firmy Versuni w naszych sklepach internetowych, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Adres wysyłki i faktury
 • Numer telefonu
 • Nazwa profilu (opcjonalnie)
 • Historia faktur (przegląd zakupionych produktów/usług firmy Versuni)
 • Szczegóły dotyczące produktu/usługi użytkownika (np. nazwa produktu/usługi, kategoria produktu, do której należy, numer modelu produktu, data zakupu, dowód zakupu).

Możemy wykorzystać te dane osobowe w celu realizacji zakupu i/lub rejestracji produktu użytkownika.

Uważamy, że przetwarzanie danych dotyczących zakupu i rejestracji jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

Dane dotyczące opinii online

Użytkownik może zdecydować się na przekazanie swoich opinii, komentarzy, pytań, ocen i recenzji w ocenach online (opinie online).

W przypadku gdy użytkownik korzysta z tej możliwości, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Identyfikator cookie użytkownika;
 • Treść opinii/komentarzy/pytań/ocen użytkownika;
 • Dane kontaktowe użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nam je przekaże.

Możemy wykorzystać te dane osobowe w celu uzyskania cennych spostrzeżeń i ulepszenia naszych stron, produktów i usług firmy Versuni.

Uważamy, że przetwarzanie danych dotyczących opinii online opiera się na zgodzie użytkownika i naszym uzasadnionym interesie.

Dane z serwisów społecznościowych

Kiedy użytkownik wchodzi w interakcję lub komunikuje się na kanałach/stronach/promocjach i blogach mediów społecznościowych (np. kiedy klika „lubię to” lub „udostępnij”, kiedy zamieszcza i dzieli się komentarzami oraz kiedy przekazuje oceny i recenzje), jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez stronę trzecią, która świadczy usługi nasłuchu społecznościowego na rzecz firmy Versuni. Oznacza to, że strona trzecia, która świadczy usługi monitorowania aktywności w mediach społecznościowych, zachowa kopię interakcji online dostępnych publicznie i zapewni nam do nich dostęp.

Dane osobowe, które możemy gromadzić w tym zakresie, obejmują publicznie dostępne dane dostarczone przez użytkownika w kontekście mediów społecznościowych. Może to obejmować dane takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia lub wiek, strona główna, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, adres pocztowy, kraj, zainteresowania, komentarze i treści, które użytkownik zamieścił/udostępnił.

Możemy wykorzystywać te dane osobowe, aby uzyskać wgląd w publiczną opinię na nasz temat, być na bieżąco z influencerami online, rozwiązywać problemy, ulepszać nasze produkty i usługi i/lub rozpocząć rozmowę promocyjną z użytkownikiem (na podstawie pytań/próśb, które użytkownik skierował do nas lub naszej konkurencji).

Uważamy, że przetwarzanie danych uzyskanych w ramach monitorowania aktywności w mediach społecznościowych w powyższym kontekście odbywa się na podstawie zgody użytkownika i naszego uzasadnionego interesu.

Dane dotyczące wsparcia klienta

Gdy użytkownik komunikuje się z jednym z naszych przedstawicieli działu obsługi klienta Versuni za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czatu lub pisemnie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Nagranie rozmowy użytkownika, jego historia komunikacji, historia zakupów, doświadczenie, treść pytań.

Możemy wykorzystywać te dane osobowe, aby zapewnić użytkownikowi wsparcie klienta, odpowiedzieć na jego zapytania, zrealizować jego żądania i zapewnić mu powiązaną usługę (taką jak: naprawa lub odkupienie produktów/usług). Możemy również wykorzystywać te dane osobowe do ulepszania, naprawiania i dostosowywania naszych produktów i usług, spełniania standardów zgodności oraz do kształcenia pracowników działu obsługi klienta podczas szkoleń.

Uważamy, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik. W innych przypadkach uważamy, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika wynika z naszego uzasadnionego interesu.

Ulepszanie naszych produktów i usług

Możemy zbierać od użytkownika dane osobowe podczas korzystania przez niego z produktów/usług firmy Versuni lub odwiedzania naszych stron internetowych Versuni w celach analitycznych. Możemy wykonać takie czynności, aby ulepszyć nasze produkty/usługi lub poprawić doświadczenie użytkownika. Możemy również przeprowadzić takie czynności, aby uzyskać wgląd w to, które grupy odbiorców mogą być zainteresowane naszymi produktami i/lub usługami.

Uważamy, że przetwarzanie danych dotyczących opinii online opiera się na zgodzie użytkownika i naszym uzasadnionym interesie.

Dane wrażliwe

Chociaż nie jest to zamierzone, podczas świadczenia usług na rzecz użytkownika możemy gromadzić informacje, które mogą ujawnić szczegóły dotyczące jego zdrowia fizycznego lub psychicznego. Takie informacje są uważane za wrażliwe dane osobowe. Co do zasady prosimy użytkownika o nieudostępnianie nam danych wrażliwych, chyba że jest to konieczne w danym kontekście.

Dane wrażliwe gromadzimy tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił wyraźnej zgody, gdy jest to konieczne lub jeśli użytkownik świadomie je upublicznił. Uważamy, że przetwarzanie wrażliwych danych osobowych użytkownika w sposób opisany powyżej, jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub (w wyjątkowym przypadku) wynika z naszego uzasadnionego interesu.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Podmioty powiązane i dostawcy usług

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w niezbędnym zakresie:

 • Naszym oddziałom i spółkom zależnym, wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności
 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak hosting strony internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności/faktur, realizacja zamówień, technologia informacyjna i zapewnienie infrastruktury powiązanej, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, CRM, zarządzanie tożsamością, zarządzanie zdarzeniami, wywiad marketingowy, audyt, wykrywanie oszustw i inne usługi
 • Stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie do użytkownika informacji marketingowych, zgodnie z wyborami użytkownika (tylko jeśli użytkownik wyraził na to zgodę)
 • Osobom związanym z kontem użytkownika w mediach społecznościowych, innym użytkownikom strony internetowej oraz dostawcy konta w mediach społecznościowych, w związku z aktywnością użytkownika w zakresie udostępniania treści w mediach społecznościowych.

Inne zastosowania i ujawnienia

Możemy również wykorzystywać i ujawniać dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe:

 • Aby egzekwować nasze warunki,
 • Aby przestrzegać obowiązującego prawa,
 • Aby odpowiedzieć na prośby organów publicznych i rządowych,
 • Aby współpracować z organami ścigania,
 • Z innych przyczyn prawnych,
 • Aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność naszą, użytkownika lub innych osób.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem).

Usługi stron trzecich

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie odnosi się do prywatności, informacji lub innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących strony internetowe lub usługi, do których odsyłają strony firmy Versuni. Ważne jest, aby zauważyć, że umieszczenie linku na stronach internetowych Versuni nie oznacza poparcia przez nas strony lub usługi, do której link został zamieszczony.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie informacji, wykorzystanie, ujawnianie lub politykę bezpieczeństwa, lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft lub innych stron trzecich, takich jak twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform mediów społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenci urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które użytkownik ujawnia innym organizacjom, za pośrednictwem lub w związku ze stronami internetowymi firmy Versuni. Te strony trzecie mogą mieć swoje własne informacje, oświadczenia lub polityki dotyczące prywatności. Zdecydowanie sugerujemy, aby użytkownik zapoznał się z nimi, aby zrozumieć, w jaki sposób jego dane osobowe mogą być przez nie przetwarzane.

Pliki cookie stron trzecich lub inne technologie śledzenia

Możemy używać plików cookie lub podobnych technologii podczas interakcji użytkownika ze stronami internetowymi Versuni, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, korzysta z naszych stron mediów społecznościowych, otrzymuje nasze wiadomości e-mail, korzysta z naszych aplikacji mobilnych i/lub podłączonych urządzeń. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika bezpośrednio na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii.

Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kanału cyfrowego;
 • Analizy wykorzystania kanału cyfrowego, abyśmy mogli mierzyć i poprawiać wydajność naszych kanałów cyfrowych;
 • Łączenia się z sieciami społecznościowymi użytkownika i czytania recenzji;
 • Dostosowania reklamy do zainteresowań użytkowników zarówno w ramach kanałów cyfrowych Versuni, jak i poza nimi.

Użytkownik może odrzucić lub usunąć pliki cookie, jeśli chce; podczas gdy niektóre pliki cookie są niezbędne do przeglądania i nawigacji na stronach internetowych lub w aplikacjach, większość funkcji będzie dostępna bez plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie oraz w Powiadomieniu dotyczącym plików cookie w odpowiednim punkcie.

Jak chronimy dane osobowe

Stosujemy środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony powierzonych nam danych osobowych. Niestety żaden system transmisji lub przechowywania danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że jego interakcja z nami nie jest bezpieczna, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym zgodnie z sekcją „Kontakt z nami?” poniżej.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to potrzebne lub dozwolone w świetle celu (celów), dla których zostały one uzyskane. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) czas trwania naszej stałej relacji z użytkownikiem; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) konieczność przechowywania, biorąc pod uwagę naszą sytuację prawną (np. przedawnienie, spór sądowy lub dochodzenie regulacyjne). Po upływie okresu przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną usunięte i/lub zostaną uznane za dane niebędące danymi osobowymi.

Jurysdykcja i transgraniczne przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy zakłady lub w którym angażujemy dostawców usług, a korzystając ze stron internetowych, produktów i usług firmy Versuni, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do krajów spoza kraju zamieszkania, w których mogą obowiązywać zasady ochrony danych różniące się od zasad obowiązujących w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do (części) naszych baz danych.

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza EOG, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG. W wyjątkowych okolicznościach dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku transferów z EOG do takich krajów, które nie są uważane za odpowiednie, stosujemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Prawa użytkownika i możliwości wyboru

Jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o ochronę prywatności (w zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje mu na mocy obowiązującego prawa), może się z nami skontaktować poprzez zakładkę Kontakt | Versuni. Odpowiemy na wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

W swoim wniosku należy jasno określić, jakie dane osobowe użytkownik chciałby zmienić, czy chciałby usunąć swoje dane osobowe z naszych baz danych lub w inny sposób poinformować nas o specyfice swojej prośby o ochronę prywatności. W celu ochrony użytkowników możemy realizować wyłącznie wnioski dotyczące danych osobowych powiązanych z kontem użytkownika wysyłającego wniosek, jego adresem e-mail lub innymi informacjami na temat konta, którego używa do przesłania nam swojego żądania, i może zajść potrzeba zweryfikowania tożsamości użytkownika przed realizacją jego wniosku.

Należy również pamiętać, że możemy zachować pewne informacje do celów archiwalnych i/lub do zakończenia transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku. Mogą istnieć informacje szczątkowe, które pozostaną w naszych bazach danych i innych rejestrach (np. kopie zapasowe).

Jeśli użytkownik wyraził zgodę i nie chce już otrzymywać od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem, może z nich zrezygnować, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji na dole każdej promocyjnej wiadomości e-mail, którą od nas otrzymuje. Zastosujemy się do jego prośby (żądań) tak szybko, jak to będzie możliwe. Może się zdarzyć, że użytkownik będzie nadal otrzymywał ograniczoną liczbę wiadomości promocyjnych, zanim rezygnacja wejdzie w życie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem, możemy nadal wysyłać mu wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

Jeśli użytkownik skorzysta ze swoich wyborów i praw do prywatności, może nie być w stanie korzystać, w całości lub w części, z niektórych Usług firmy Versuni.

Specjalne informacje dla rodziców

Strony firmy Versuni, nasze produkty i usługi nie są skierowane do dzieci w rozumieniu obowiązującego prawa i nie jest naszą intencją przetwarzanie danych osobowych pochodzących od dzieci. Naszą polityką jest przestrzeganie prawa, gdy wymaga ono zgody rodziców lub opiekunów przed zbieraniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów do przyjęcia aktywnej roli w działaniach i zainteresowaniach internetowych ich dzieci.

Jeśli rodzic lub opiekun zauważy, że jego dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt z nami.

Kontakt z nami

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki Versuni przetwarza jego dane osobowe, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem opcji obsługi konsumenta Versuni dostępnych w danym kraju (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu). Użytkownik może również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez zakładkę Kontakt | Versuni. Alternatywnie można wysłać list na adres: Versuni, attn. Group Legal (Privacy), Claude Debussylaan 88, 1082 MD Amsterdam, Holandia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed organem nadzorczym kompetentnym dla jego kraju lub regionu.